Inwestycje zrealizowane

Odnowa Centrum Wsi Czuszów

„Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed Polską w okresie integracji z Unią Europejską i realizacji unijnej polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich. Plan odnowy miejscowości dał możliwość rozwoju wsi i wykorzystania wszystkich jej walorów.” – czytamy w Planie odnowy miejscowości Czuszów. To kolejna wieś w gminie Pałecznica, w której od 2009 r., przy dofinansowaniu z Departamentu Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM (w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007-2013), zrealizowany został projekt odnowy.

Remont remizy OSP w Nadzowie 2010

Zniszczony budynek, stare, nieszczelne okna i drzwi, sfatygowana brama wjazdowa, brak twardego podłoża wokół, zdewastowane ogrodzenie… Tak do niedawna można by opisać stan remizy OSP w Nadzowie oraz terenu wokół budynku. Sytuacja ulega jednak diametralnej poprawie. Dzięki dotacji uzyskanej w trybie konkursu „Małopolskie Remizy 2010”, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, trwają prace budowlano-remontowe.

1440 m komfortu i bezpieczeństwa

3290 m2 warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 5 cm, 774 m2 nawierzchni utrwalonej powierzchniowo emulsją asfaltową, 330 m2 chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm…Tak w skrócie można by opisać „schetynówkę” otwartą oficjalnie w Bolowie 16 października 2009 r. Dla przeciętnego bolowianina cyfry i fachowe określenia budowlane nie mają jednak większego znaczenia. Najważniejszy jest komfort i bezpieczeństwo na drodze, o którym można mówić od kilku miesięcy.

„Nawet droga do czegoś czasem jest do niczego”… Ale gmina Pałecznica sukcesywnie z tym walczy

"Nawet droga do czegoś czasem jest do niczego"... Ale gmina Pałecznica sukcesywnie z tym walczyW 2009 r., oprócz projektu drogi w Bolowie, zrealizowano kilka inwestycji, mających na celu poprawę jakości infrastruktury drogowej w gminie Pałecznica. Usunięto skutki powodzi, zmodernizowano drogi dojazdowe do pól oraz przebudowano drogę powiatową. Koszty inwestycji, w dużej części, pokryto dzięki środkom z dofinansowania.

Odmieniony budynek Zespołu Szkół w Ibramowicach

7  września 2009 r. na uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny w Zespole Szkół w Ibramowicach czekała niespodzianka – zupełnie odmieniony gmach szkolny. W wakacje, pod ich nieobecność, budynek przeszedł gruntowny remont.

Łańcuszek infrastrukturalny

Ulewne deszcze → rzeki płynące ulicami → uszkodzona nawierzchnia → konieczność remontu… Taki łańcuszek zdaje się powtarzać praktycznie co roku. Jedynym jego plusem wydaje się to, że ostatecznie prowadzi do poprawy jakości infrastruktury drogowej.

Od zlewni mleka, przez zdewastowany pustostan, aż po budynek Gminnej Biblioteki Publicznej

Niewielki budynek w centrum Pałecznicy… Powstał jako zlewnia mleka, przez kilka lat pełnił funkcję lokalu gastronomicznego, później był zaniedbanym pustostanem… Od 2009 roku trwały jednak prace nad przywróceniem go do pełnej funkcjonalności. W ramach projektu „Odnowa centrum wsi Pałecznica” budynek został zaadaptowany na Gminną Bibliotekę Publiczną. W kwietniu tego roku całkowicie oddano go do użytku publicznego.

Budowa Centrum Edukacyjnego w Pałecznicy

 

Projekt budowy Centrum Edukacyjnego zrealizowany został przy dofinansowaniu z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

System edukacji szkolnej w gminie Pałecznica realizowany jest obecnie w trzech placówkach: w Pałecznicy, Ibramowicach i Winiarach oraz w dwóch ośrodkach filialnych w Nadzowie i Czuszowie (klasy „0” oraz 1-3). Szkoły w Winiarach i Ibramowicach to tzw. 1000-latki wybudowane w latach 60-tych XX w., szkoła w Pałecznicy mieści się z kolei w gmachu z 1905 r. Budynki posiadają więc kilkudziesięcioletnią historię i taki jest też, niestety, ich stan techniczny. Placówki pozbawione zostały możliwości prowadzenia kuchni i stołówki.

Odnowa Centrum Wsi Pałecznica

 

Wykonanie przebudowy budynku B wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Projektu Odnowa Centrum Wsi Pałecznica MRPO na lata 2007 -2013. Oś priorytetowa 6. Spójność wewnątrz regionalna, działanie 6.2 Rozwój Obszarów Wiejskich, Schemat A, Odnowa Centrów wsi.