CEEB

Drodzy mieszkańcy,

przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) ❗️🏠

Do 30 czerwca w obowiązku każdego właściciela/zarządcy budynku mieszkalnego lub budynku niemieszkalnego (również szklarni i tuneli foliowych), który posiada w nim zainstalowane lub zainstalowane i użytkowane źródło ciepła jest złożenie deklaracji do CEEB. 

Niewywiązanie się z obowiązku podlega karze grzywny.

Więcej informacji dot. ogólnokrajowej bazy CEEB: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow