Czy mata dezynfekcyjna działa w zimie…?

Na drogach gminnych i powiatowych w Gminie Pałecznica, odcięto wyjazdy ze strefy zapowietrzonej matami dezynfekcyjna.
Została ograniczona prędkość dla przejeżdżających w tej strefie pojazdów.