Czynić dobro czekając na Boże Narodzenie

Przed nami ostatni tydzień Adwentu. W Adwencie widzimy ,jak małe dzieci z lampionami śpieszą na roraty. To są Boży misjonarze ,przypominający o nadchodzących świętach .Dzieci są blisko Boga – to one pokazują nam dorosłym jak być dobrym. To jest specjalny czas – czas dobrych uczynków. Ale to nie znaczy, że kiedy indziej nie powinniśmy  czynić dobrych rzeczy. Z tymi uczynkami jest tak, że Bóg „porozkładał” je na naszej drodze, aby dać nam okazję do czynienia dobra. Porozkładał ich bardzo dużo. Oczywiście wiele z nich przegapimy, wiele dostrzeżemy i pozamykamy oczy, bo nam się nie chce zrobić czegoś pożytecznego.

W Adwencie przypominamy sobie, że trzeba umieć robić dobre uczynki. Niektórzy ludzie robią sobie adwentowe postanowienia, wyrzekają się czegoś lub coś obiecują. Można też znaleźć człowieka, któremu trzeba pomóc. To chyba najlepszy adwentowy uczynek.

Adwent to okres nie tylko przygotowania się do Świąt Bożego Narodzenia, ale i czas  czynienia dobra naszym bliźnim. Czas, w którym chrześcijanie poprzez swoje zaangażowanie, żywą wiarę wchodzą w relacje miłości z Bogiem i drugim człowiekiem. Zbliżający się dzień Bożego Narodzenia przypomina ten adwentowy obowiązek nawrócenia swojego serca,wrażliwości ,przychodzenie z pomocą drugiemu z racji miłości Boga do nas.

Już wkrótce w sobotę 24 grudnia w wigilię  imieniny Adama. Kiedyś popularne imię nadawane często chłopcom. Wielu znanych polaków nosiło to imię, dzisiaj nieco mniej  zapomniane. Na pograniczu dwóch powiatów pińczowskiego i kazimierskiego, w wiosce Drożejowice jadąc od Działoszyc w stronę Skalbmierza stoi figura biblijnego Adama, odnowiona staraniem  mieszkańców. Niezwykła, kamienna figura stoi na pograniczu dawnych folwarków, dziś w obrębie parafii św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu. Statua pochodzi z 1825 roku przedstawia starca, biblijnego Adama z opartą o ziemię łopatą. Wypędzony z raju musiał nauczyć się pracy. Troski o chleb codzienny dla siebie. Jako patron sadowników i rolników czuwał nad dobrami folwarcznych sadów i ogrodów Dziekanowic i Drożejowic.

Figura została posadowiona na kolumnie. Obok znajdują się aniołek i baranek. Na  figurze znajdziemy napis: „Roku 1825 wystawiona w roku 1844 przeniesiona  i odnowiona przez właściciela dóbr Drożejowic”, a poniżej „Granica między dobrami Drożejowic i Dziekanowic”.

Tego rodzaju figury biblijnego Adama należą do rzadkości w krajobrazie Ponidzia .

Skalbmierz, 18 grudnia 2022 r.

Ks. Marian Fatyga