Dane kontaktowe

URZĄD GMINY PAŁECZNICA

ul. św. Jakuba 11
32-109 Pałecznica
e-mail: urzad@palecznica.pl
Tel: (41) 38-48-037
Fax: (41) 38-48-037 w. 19
Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP:
/2gd150naam/skrytka

Dane do faktury:

NABYWCA:

GMINA PAŁECZNICA

ul. Św. Jakuba11,

32-109 Pałecznica

NIP 682-16-35-547

ODBIORCA:

Urząd Gminy Pałecznica

ul. Św. Jakuba 11,

32-109 Pałecznica


Numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej :

BANK SPÓŁDZIELCZY PROSZOWICE ODDZIAŁ RACŁAWICE

04 8597 0001 0020 0200 0055 0003


GODZINY PRACY URZĘDU:
PON. – PT.
w godz. 7:30 – 15:30


Wójt Gminy Pałecznica

mgr inż. Marcin Gaweł

gawel.m@palecznica.pl


Sekretariat Wójta

Aneta Porębska

urzad@palecznica.pl

tel. (41) 38-48-037

fax. (41) 38-48-037 wew. 19


Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy

mgr Joanna Hałat

urzad@palecznica.pl

tel. (41) 38-48-037

fax. (41) 38-48-037 wew. 19


Skarbnik Gminy

Anna Jantos

jantos.a@palecznica.pl

tel. (41) 38-48-037 wew. 20


Urząd Stanu Cywilnego

mgr inż. Edyta Gawlik

gawlik.e@palecznica.pl

tel. (41) 38-48-037 wew. 21

Beata Sołek

solek.b@palecznica.pl

tel. (41) 38-48-037 wew. 21


Księgowość ds. Szkół

mgr Joanna Zemełka

zemelka.j@palecznica.pl

tel. (41) 38-48-037 wew. 13

Katarzyna Łakoma

lakoma.k@palecznica.pl

tel. (41) 38-48-037 wew. 13


Księgowość

Beata Rogala

rogala.b@palecznica.pl

tel. (41) 38-48-037 wew. 16


Eko-Doradca

Magdalena Kopeć

kopec.m@palecznica.pl

tel. (41) 38-48-037 wew.


Podatki

mgr inż. Edyta Gawlik

gawlik.e@palecznica.pl

tel. (41) 38-48-037 wew. 21


Inspektor ds. Księgowości Podatkowej

mgr Katarzyna Nowak

nowak.k@palecznica.pl

tel. (41) 38-48-037 wew.


Koordynator projektu, Dyrektor Biura Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska

mgr inż. Marcin Łojek

lojek.m@palecznica.pl

tel. (41) 38-48-037 wew. 11


Budownictwo

inż. Hubert Juśko

jusko.h@palecznica.pl

tel (41) 38-48-037 wew. 24

mgr inż Dariusz Kubik

kubik.d@palecznica.pl

tel. (41) 38-48-037 wew. 24


Inspektor Danych Osobowych

Dariusz Kozłowski

inspektor@cbi24.pl


Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Pałecznica


Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałecznicy

Dyrektor mgr Joanna Frączek

szkola@ssp.palecznica.pl

tel. (41) 38-48-645


Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Pałecznicy

Dyrektor mgr Czesław Dołęga

smuz.palecznica@interia.pl

tel. (41) 38-48-645


Środowiskowy Dom Samopomocy w Pałecznicy

Dyrektor mgr Iwona Perkowska

perkowska.i@palecznica.pl

tel. (41) 38-48-513


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy

P. O. Kierownik mgr Iwona Perkowska

gops@palecznica.pl

tel. (41) 38-48-037 wew. 30


Gminna Biblioteka Publiczna w Pałecznicy

Kierownik mgr Iwona Wójcik

wojcik.i@palecznica.pl

tel. (41) 38-48-118


Gminne Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica

Dyrektor mgr Iwona Wójcik

wojcik.i@palecznica.pl

tel. (41) 38-48-118


Skargi i wnioski