Delegatura przesyła komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie dot. terminu złożenia sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze – z prośba o powiadomienie zainteresowanych

kom