Dofinansowanie na wymianę pieca CO na piec 5 generacji! Termin zgłoszeń do 26 marca (niedziela) !!!

Urząd Gminy Pałecznica informuje, iż jest możliwość skorzystania
z dofinansowania do wymiany pieca CO na piec 5 generacji.

Warunki jak poniżej:

  1. Wymiana starego na nowy piec 5 generacji (utylizacja starego, dokument potwierdzający)
  2. Dofinansowanie z WFOŚiGW wspólnie z Gminą stanowią kwotę 5 500,00 zł
  3. Przewidywane koszty pieca (ok. 10 000,00 zł)
  4. Pozostała wartość pieca i koszty montażu leżą po stronie wnioskodawcy.
  5. Termin zgłoszenia do Sołtysów lub Radnych danej miejscowości do niedzieli 26.03.2017 r. włącznie.
  6. Wnioskodawca ma obowiązek wpłacić zaliczkę w kwocie 500,00 zł w terminie do 26.03.2017 r. (niedziela) u Sołtysa lub Radnego.
  7. Termin realizacji wymiany pieców do 15.09.2017 r.

 

Wójt Gminy Pałecznica
(-) Marcin Gaweł