DOTACJA NA WYMIANĘ PIECA W GMINIE PAŁECZNICA

Szanowni Państwo

Gmina Pałecznica w roku 2016 złożyła wniosek o dofinansowanie wymiany 100 pieców w  domach mieszkalnych na terenie naszej gminy.

Marszałek województwa małopolskiego przyznał nam dotację w kwocie 118 606,00 zł co pozwala sfinansować wymianę kotłów tylko w 14 domach.

Na posiedzeniu Rady Gminy Pałecznica, które odbyło się w dniu 20 stycznia 2017 r. podjęliśmy decyzję, że przyjmiemy zgłoszenia od wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie, spełniających poniższe kryteria i przeprowadzimy losowanie, tak aby ustalić kolejność realizowanych dotacji.

Aby ubiegać się o dotację należy wypełnić deklarację i spełnić poniżej opisane warunki. Formularz deklaracji jest do pobrania na stronie urzędu www.palecznica.pl, do pobrania u sołtysa, radnego oraz w sekretariacie UG.

Warunki jakie trzeba spełnić by stać się „odbiorcą końcowym” w.w. projektu:

  1. Właściciel budynku musi posiadać prawo własności na podstawie aktu notarialnego.
  2. Budynek mieszkalny, w którym zostanie wymienione źródło ciepła, musi mieć wykonaną wysoką termomodernizację.
  3. Budynek, w którym będzie wymieniany kocioł musi być wykorzystywany na cele mieszkaniowe.
  4. W budynku mieszkalnym, nie może znajdować się inne źródło ciepła jak np. kominek czy piec kaflowy.
  5. Właściciel budynku musi zobowiązać się do utylizacji starego pieca, który dotychczas stanowił źródło ciepła – warunek potwierdzenia odpowiednim dokumentem.
  6. Nie zalega z opłatami i podatkami lokalnymi.
  7. Sporządzony audyt energetyczny przez audytora zewnętrznego na koszt Urzędu Marszałkowskiego wykaże, że budynek spełnia wymagania audytu.

Deklaracje prosimy składać w wersji papierowej do dnia 01.02.2017r. do godz. 10 na dzienniku podawczym UG Pałecznica (ul. św. Jakuba 11). Deklaracje przesłane w wersji elektronicznej nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na losowanie, które od będzie się w Domu Kultury w Pałecznicy w dniu 03.02.2017r. o godzinie 10.00.

DEKLARACJA-UDZIAŁU-W-PROJEKCIE