Dotacja na wymianę pieca!

Gmina Pałecznica w listopadzie bieżącego roku złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na wymianę 40 pieców na biomasę w domach mieszkańców z terenu Gminy Pałecznica.
Dofinansowanie do wymiany pieca może wynosić nawet 100 % kosztów kwalifkowanych. Warunkiem koniecznym aby uzyskać dofinansowanie jest termomodernizacja budynku mieszkalnego.

Osoby zainteresowane wymianą pieca prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy do Ekodoradcy.

O kolejności przyznania dofinansowania decyduje data zapisu na listę.