Drewniane wiejskie kościoły

Przed nami miesiąc lipiec. Kwitną wszystkie krzewy i drzewa. W ogrodach pojawiają się kwiaty: aksamitki, goździki, nasturcje, lwie paszcze. Kończą się truskawki, ale dojrzewają maliny, porzeczki, czereśnie.

W kościołach tak mało mówi się o przyrodzie, a przecież całe jej piękno jest wyrazem miłości Boga. Cała przyroda została powierzona człowiekowi. My ludzie, jesteśmy odpowiedzialni za całą naszą planetę, by kolejne pokolenia potrafiły korzystać z tego daru stworzenia.

Św. Franciszek, który jest patronem chrześcijańskich ruchów ekologicznych wzywa nas do zachwytu i odpowiedzialności za otaczający świat.

Lipiec to czas wakacji, poznawania piękna Boga w otaczającej nas naturze. Dlatego zachęcam do otwarcia oczu i serca w miesiącu lipcu na: cud ziół, cud źródeł, cud kwitnącego lipca. Przyroda może być także tematem adoracji ukrytego w niej Pana Boga. Zachwyćmy się otaczającym nas światem, jego kolorem, dźwiękiem, zapachem.

Piękno i dziedzictwo kulturowe Ziemi Świętokrzyskiej jest wspaniałe. Murowane zamki, romańskie i gotyckie kościoły , opactwa, pałace i dwory, niespotykane gdzie indziej rezerwaty przyrody. Do dnia dzisiejszego zachowały się nieliczne zabytki drewnianej architektury sakralnej i świeckiej. Drewniane kościoły ., dzwonnice, pałace i dworki chałupy i zagrody , to prawdziwe perły regionu świętokrzyskiego zadziwiające wszystkich turystów i pielgrzymów. Jedne z obiektów sakralnych służą wiernym do dziś , inne nieco zapomniane i sporadycznie otwierane , pragną powrócić do lat świetności.

Przez wiele miesięcy byliśmy zamknięci, w izolacji , leku przed epidemią , niech ten czas wakacji będzie okazją do odbudowywania wzajemnych relacji przez bycie na łonie natury poznając piękno Ponidzia.

Szczególnie Ponidzie, kraina naszej małej ojczyzny, wzywa do jej poznania. Wybierzmy się na Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej, gdzie możemy zobaczyć wspaniałe drewniane kościoły w Busku-Zdroju, Chotelku, Stradowie, Topoli, Cudzynowicach, Zborówku. Drewniane kościoły i kapliczki ukazują miłość do Boga wyrażoną w przepięknych budowlach sakralnych.

„Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie” to powiedzenie niech nas zmobilizuje do wakacyjnych wędrówek i poznawania piękna naszego Ponidzia.

Skalbmierz, 27 czerwca 2021 rok.

Ks. Marian Fatyga