Drewniane wiejskie kościoły

Przed nami miesiąc lipiec. Kwitną wszystkie krzewy i drzewa. W ogrodach pojawiają się kwiaty: aksamitki, goździki, nasturcje, lwie paszcze. Kończą się truskawki, ale dojrzewają maliny, porzeczki, czereśnie. W kościołach tak mało mówi się o przyrodzie, a przecież całe jej piękno jest wyrazem miłości Boga. Cała przyroda została powierzona człowiekowi. My ludzie, jesteśmy odpowiedzialni za całą naszą planetę, by kolejne pokolenia potrafiły korzystać z tego daru stworzenia. Św. Franciszek, który jest patronem chrześcijańskich ruchów ekologicznych wzywa nas do zachwytu i odpowiedzialności za otaczający świat. Lipiec to czas wakacji, poznawania piękna Boga w otaczającej nas naturze. Dlatego zachęcam do otwarcia oczu i serca w miesiącu lipcu na: cud ziół, cud źródeł, cud kwitnącego lipca. Przyroda może być także tematem adoracji ukrytego w niej Pana Boga. Zachwyćmy się otaczającym nas światem, jego kolorem, dźwiękiem, zapachem. Piękno i dziedzictwo kulturowe Ziemi Świętokrzyskiej jest wspaniałe. Murowane zamki, romańskie i gotyckie kościoły , opactwa, pałace i dwory, niespotykane  gdzie indziej rezerwaty przyrody. Do dnia dzisiejszego zachowały się nieliczne zabytki drewnianej architektury sakralnej i świeckiej. Drewniane kościoły ., dzwonnice, pałace i dworki chałupy i zagrody , to prawdziwe perły regionu świętokrzyskiego  zadziwiające wszystkich turystów i pielgrzymów. Jedne z obiektów sakralnych służą wiernym do dziś , inne nieco zapomniane i sporadycznie otwierane , pragną powrócić do lat świetności. Szczególnie Ponidzie, kraina naszej małej ojczyzny, wzywa do jej poznania. Wybierzmy się na Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej, gdzie możemy zobaczyć wspaniałe drewniane kościoły w Busku-Zdroju, Chotelku, Stradowie, Topoli, Cudzynowicach, Zborówku. Drewniane kościoły i kapliczki ukazują miłość do Boga wyrażoną w przepięknych budowlach sakralnych.

„Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie” to powiedzenie niech nas zmobilizuje do wakacyjnych wędrówek i poznawania piękna naszego Ponidzia.

Skalbmierz, 30 czerwca 2013 rok.

 

Ks. Marian Fatyga