Drodzy mieszkańcy, podatnicy obrębu podatkowego Czuszów!!!

Wójt Gminy Pałecznica  oraz Sołtys wsi Czuszów informują, iż z przyczyn losowych I ratę podatku za rok 2021 płatną do 15 marca nie będzie można uregulować u Sołtysa. Wpłat prosimy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pałecznica nr: 04 8597 0001 0020 0200 0055 0003 lub zgłaszać się do Urzędu Gminy w godzinach 7:30-15:30 po bankowe druki wpłat. Informacja pod numerem telefonu 41 384 80 37 wew. 14 osoba do kontaktu Katarzyna Nowak. Za utrudnienia przepraszamy.