Działanie 4.1 ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Wójt Gminy informuje, że gmina Pałecznica rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną – instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca oraz kolektorów słonecznych, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska. Poziom dofinansowania wynosi aż 60%. W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do składania ankiet uczestnictwa  w projekcie.

Gmina będzie odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie projektu.

Mieszkaniec który wypełni ankietę udziału w projekcie powinien uiścić opłatę za wykonanie inspekcji terenowej technicznych możliwości budowy źródła OZE, pozwalającej określić rodzaj i moc instalacji OZE w wysokości :

– instalacja solarna – 184,50 zł

– instalacja fotowoltaiczna – 184,50 zł

– pompa ciepła – 284,50 zł

Formularz umowy na analizę technicznych możliwości budowy źródła OZE dostępny jest w Urzędzie Gminy.

  1. Ankiety uczestnictwa w projekcie można składać w terminie od 16.05.2016 do 16.06.2016
  2. Umowy na analizę technicznych możliwości budowy źródła OZE będzie można podpisywać w terminach od 16.05.2016 do 26.06.2016 (po spotkaniach grupowych w Urzędzie Gminy)

Ze względu na spodziewana duże zainteresowanie wśród mieszkańców wpłatę należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.06.2016r. Osoby które nie uiszczą opłaty w wyznaczonym terminie nie będą mogły wziąć udziału w Projekcie.

unnamed


 

Ceny pomp i kolektorów

Prezentacja OZE