Dzień Otwarty Szkoły Muzycznej

Szkoła Muzyczna

I stopnia w Pałecznicy

Rekrutacja:

Zapraszamy kandydatów w wieku 7-16 lat
– cykl sześcioletni 7-8
– cykl czteroletni 9-16

 

Egzaminy wstępne dla kandydatów chętnych do podjęcia nauki w szkole w roku szkolnym 2013/2014 odbędą się w dniach :

– 17 czerwca 2013 (poniedziałek )

– 18 czerwca 2013 ( wtorek ), w siedzibie Szkoły przy ul. św. Jakuba 43 w Pałecznicy.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły nr: 41 38 48 645, w godz. 15:00-18:00, w celu dokonania zapisów, ustalenia godziny przesłuchania. Egzamin prowadzony jest w formie rozmowy podczas której stwierdza się predyspozycje do gry na wybranym instrumencie( skrzypce, fortepian, wiolonczela, kontrabas, gitara, akordeon, perkusja, flet, klarnet, saksofon, trąbka, waltornia, puzon). Prosimy o przygotowanie fragmentu dowolnej piosenki do zaśpiewania podczas egzaminu. – należy wypełnić kwestionariusz kandydata( do pobrania w sekretariacie szkoły) – dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w Szkole Muzycznej na wybranym instrumencie.