FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE 2016 W LICZBACH.

Od kwietnia br. trwa realizacja projektów w ramach konkursu FIO Małopolska Lokalnie. Dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji otrzymało 166 projektów na łączną kwotę 788 000 zł. Konkurs, jak co roku, prowadzony był równolegle w czterech subregionach, koordynowanych przez cztery organizacje: Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa, Stowarzyszenie Forum Oświatowe z Klucz, Fundację Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS z Myślenic oraz Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia ze Stryszawy.

FIO Małopolska Lokalnie od trzech lat wspiera młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe poprzez konkurs grantowy na mikrodotacje do 5 000 zł. Środki na realizację projektów pochodzą z rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, finansowanego z krajowych środków publicznych, a także ze środków Województwa Małopolskiego.

W ramach projektu dla uczestników zostały otwarte dwie ścieżki: młode organizacje pozarządowe mają możliwość aplikowania o środki na rozwój, a co za tym idzie – wzmacnianie struktur NGO w regionie. Pozyskaną dotację mogą w całości przeznaczyć na podniesienie kompetencji członków, doposażenie lub adaptację lokalu. Z tej możliwości skorzystały 53 organizacje z całej Małopolski. Drugą ścieżką, która jest otwarta dla wszystkich, jest aplikowanie o środki na projekty społeczne. W ramach tej ścieżki mieszkańcy mogą starać się o dotację na działania w swoich społecznościach lokalnych.

W ramach tegorocznej edycji w poszczególnych subregionach Małopolski zostanie zrealizowana następująca liczba projektów:

W subregionie I, którego operatorem jest Biuro Inicjatyw Społecznych, po rozdysponowaniu dostępnych środków finansowych, dofinansowanie otrzymały 44 projekty na łączną kwotę 207 000 zł. Spośród nich 33 projekty zostaną zrealizowane w mieście Kraków, zaś 11 w powiecie wielickim.

W subregionie II, którego operatorem jest Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze, dofinansowanie otrzymało 39 projektów na sumę 187 000 zł. W poszczególnych powiatach zostanie zrealizowana następująca liczba projektów: krakowski – 8, olkuski – 11, oświęcimski – 8, miechowski – 2, proszowicki – 7, dąbrowski – 2, chrzanowski – 1.

W powiecie proszowickim realizowanych jest obecnie 7 projektów:

– „W zdrowym ciele zdrowy duch! – Akcja rehabilitacja” realizowany przez młodą NGO -Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jakisce.

– „Czas na zdrowie- program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku szkolnym i ich rodziców realizowany w Szkole Podstawowej im. Piotra Barylaka w Książnicach Wielkich” realizowany przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przyrody w Książnicach Wielkich przy wsparciu organizacji Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych Gminy Koszyce

– „Reanimacja Remizy 2” – realizowany przez młodą NGO Ochotniczą Straż Pożarną w Mysławczycach

– „Warsztaty filmowe” realizowany przez grupę nieformalną „Grupa Razem”

– – „Kreatywny zakątek” realizowany przez grupę nieformalną „Grupa Trio”

– „Aktywni Razem- poznajcie nas!” realizowany przez młodą NGO STOWARZYSZENIE KSIĄŻNICE MAŁE – AKTYWNI RAZEM

– „Szyje, pruje i haftuje – Biórków Wielki wypromuje” realizowany przez grupę nieformalną Biórkowianie

W subregionie III, którego operatorem jest Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS z Myślenic, dofinansowanie otrzymały 43 projekty o łącznej wartości 207 000 zł. W mieście Nowy Sącz zrealizowane zostaną 4 projekty, w powiecie nowosądeckim – 9, w powiecie limanowskim – 8, myślenickim – 12, gorlickim – 7, brzeskim – 1 oraz w bocheńskim – 2.

W subregionie IV, którego operatorem jest Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia dofinansowanie otrzymało 40 projektów na łączną kwotę 187 000 zł. W mieście Tarnów zrealizowane zostaną 2 inicjatywy, w powiecie tarnowskim – 10, suskim – 4, wadowickim – 5, nowotarskim – 16 oraz w tatrzańskim – 3.

Zapraszamy do śledzenia strony www.malopolskaloklanie.pl oraz naszego fanpage’a na Facebooku https://www.facebook.com/malopolskalokalnie/.

Wszystkie projekty realizowane w ramach FIO Małopolska Lokalnie dofinansowane są z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz z Województwa Małopolskiego.