Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy jest w trakcie opracowywania w/w Programu na lata 2018-2022.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 06 kwietnia 2018 roku do dnia 20 kwietnia 2018r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Pałecznica mogą wziąć udział                    w anonimowym badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie oraz stanu wiedzy na temat przemocy wśród mieszkańców z terenu Gminy Pałecznica.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Pałecznica dostępna jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy oraz można ją wypełnić za pomocą kliknięcia w poniższy link:

 

https://goo.gl/forms/jg3jbmwt6cYRBlv33

 

Instrukcja do ankiety:

Proszę skopiować poniższy link i wkleić go bezpośrednio w okno przeglądarki. Proszę nacisnąć enter. Powinna pojawić się ankieta. Proszę wypełnić ankietę, a na końcu kliknąć Prześlij. Ankieta powinna zapisać się w bazie.