Gminny Program Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy w 2022r.  jest w trakcie opracowywania monitoringu w/w Programu.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 07 lutego 2022 roku do 25 lutego 2022 wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Pałecznica mogą wziąć udział  w anonimowym badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie oraz stanu wiedzy na temat przemocy wśród mieszkańców z terenu Gminy Pałecznica. Ankiety dostępne są także w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy oraz można je wypełnić za pomocą kliknięcia w poniższy link:

Ankieta dla mieszkańców Gminy Pałecznica:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgdZpBfMJswmdTY5zd8-ThVRajpV54AK-hqUCNlTg8FEJI4g/viewform?usp=sf_link

Badanie profesjonalistów wsparcia społecznego na temat przemocy domowej w Gminie Pałecznica:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUjGJoZQhowB0VeScJ4z0B0QcQZVsDXDAIH_cA09xLGLPivA/viewform?usp=sf_link

Badanie młodzieży szkolnej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehol8FWplR-OIkIaIJdnaGUzggvKUzttMKg_mk6o2Vb3xt9w/viewform?usp=sf_link