Odpady komunalne

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pałecznica za rok 2022Bez tytułu