Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych na terenie Gminy Pałecznica.

Smieci 2016