Historia szkoły

Pomysłodawcą zorganizowania szkoły Muzycznej w Gminie Pałecznica był Pan Marcin Gaweł – Wójt Gminy. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców Rada Gminy w dniu 23 kwietnia 2012 roku podjęła Uchwałę o utworzeniu Szkoły Muzycznej I stopnia w Pałecznicy. Po zasięgnięciu opinii wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej w Krakowie – Pani Lidii Skrzyniarz , wójt gminy przystąpił do realizacji zadania . Pomoc merytoryczną w organizacji szkoły artystycznej zdeklarowali dwaj muzycy z Orkiestry Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie: Bogdan Piznal i Czesław Dołęga. Zadania związane z przeprowadzeniem egzaminów wstępnych, zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, wyposażeniem szkoły w niezbędne instrumenty muzyczne realizował Pan Czesław Dołęga powołany na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia od 1 września 2012 roku. Na przesłuchania do szkoły Muzycznej zgłosiło się ponad 100 kandydatów z terenu gminy Pałecznica i okolicznych miejscowości. Naukę w szkole rozpoczęło 74 uczniów – 26 w cyklu sześcioletnim, 48 w cyklu czteroletnim, w 9 specjalnościach: fortepian, skrzypce, gitara, akordeon, perkusja, flet, klarnet, saksofon, trąbka. Uroczyste otwarcie Szkoły Muzycznej miało miejsce 26.10.2012 roku przy udziale władz gminnych, wojewódzkich oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej pana Władysława Kosiniaka- Kamysza. Celem powołania Szkoły Muzycznej było umożliwienie dzieciom i młodzieży z terenu gminy Pałecznica i okolicznych miejscowości, rozwijania zdolności i zainteresowań muzycznych, przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki , aktywne oddziaływanie na otoczenie w zakresie upowszechniania kultury muzycznej oraz przygotowanie absolwentów do kontynuowania nauki w Szkołach Muzycznych II stopnia. Szkoła realizuje te cele poprzez prowadzenie indywidualnych zajęć nauki gry na instrumentach:( fortepian, skrzypce, gitara, akordeon, perkusja, flet, klarnet, saksofon, trąbka) oraz zbiorowych lekcji teoretycznych : kształcenie słuchu, kształcenie słuchu z rytmiką. Prowadzi działalność koncertową – organizuje koncerty, audycje muzyczne, przeglądy i konkursy oraz współpracuje z władzami samorządowymi, instytucjami kultury i placówkami oświatowymi.

Organ prowadzący: Gmina Pałecznica

Nadzór pedagogiczny : Centrum Edukacji Artystycznej Region Krakowski.

Wizytatorzy: Lidia Skrzyniarz i Jolanta Chliszcz.