Informacja

Z powodu problemów technicznych odpady segregowane z miejscowości Gruszów, Ibramowice, Lelowice Kolonia, Pałecznica, Pamięcice i Sudołek, które nie zostaną zebrane w dniu 8 sierpnia zostaną zebrane w sobotę 12 sierpnia 2017 r.