Informacja

Do 17 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Pałecznica przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i wnioski o zasiłek szkolny. Druki można pobrać w Urzędzie.