Informacja

Urząd Gminy Pałecznica informuje, iż w dniu 3 grudnia zakończyło się postępowanie mające wyłonić firmę odbierającą odpady w miesiącu grudniu. W związku z tym zmianie ulegają terminy wywozu odpadów z terenu całej gminy. Informacje zostaną zamieszczone niezwłocznie na stronie urzędu oraz Facebooku, a także przekazane sołtysom wsi.