Informacja

Rolnicy, którzy składali wnioski o szacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (grad, deszcz nawalny z czerwca br.)  proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Pałecznica w celu podpisania protokołów z oszacowania szkód do dnia 20.08.2021 r. 

Protokoły podpisane przez rolników muszą zostać jak najszybciej odesłane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w celu zatwierdzenia, dlatego prosimy o potraktowanie sprawy jako priorytetowej. Osoba do kontaktu: Magdalena Kopeć, tel.  (41) 384 80 37