Informacja

Wójt gminy Pałecznica informuje, że osoby, które chcą zakupić węgiel po preferencyjnych cenach przysługujący na rok 2023 muszą ponownie złożyć wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy w dniach od 4 stycznia do 31 stycznia 2023 roku.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pałecznicy (tel. 41 384-82-34) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Pałecznica.