INFORMACJA !

 Wójt Gminy Pałecznica informuje, iż jest możliwość odbycia stażu w Gminnej Bibliotece                                          Publicznej w Pałecznicy.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 41 38 48 037 lub w Urzędzie Gminy Pałecznica.