INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW CZUSZOWA !!!

Urząd Gminy informuje, iż w dniu 24.10.2016 r. w poniedziałek w godz 7:30 – 15:30 nastąpi przerwa w dostawie wody związana z konserwacją urządzeń wodociągowych.