INFORMACJA DO RODZICÓW O PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ SAMORZĄDOWĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W PAŁECZNICY

 

INFORMACJA DO RODZICÓW O PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ SAMORZĄDOWĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W PAŁECZNICY

  1. Nazwa projektu „Nauka nas szuka”.
  2. Czas trwania projektu 01.08.2017-31.07.2019 r. (planowane rozpoczęcie zajęć październik 2017r.)
  3. Rekrutacja uczniów; do 17.09.2017 r. Uczniowie mają obowiązek złożenia dokumentów rekrutacyjnych,  do 18.09.2017 r. zostaną ogłoszone listy osób zakwalifikowanych i rezerwowych.Najpóźniej do 24.09.2017 r. złożenie deklaracji udziału w projekcie.

4. Cel projektu: nabywanie przez uczniów kompetencji przyrodniczych,  matematycznych                          i informatycznych dzięki stosowaniu odpowiednich metod na zajęciach pozalekcyjnych.

5. Zajęcia są skierowane do uczniów klas;

– I-III Szkoła Podstawowa, zajęcia z: przyrody, matematyki, informatyki i programowania

– IV-VI Szkoły Podstawowej, zajęcia z: przyrody, matematyki, informatyki i programowania

– klasy II-III Gimnazjum z klasami VII, zajęcia z: fizyki, biologia z chemią,  matematyki, informatyki i programowania.

6. Udział w projekcie jest bezpłatny.

7. Uczniowie mogą brać udział w jednym lub dwóch rodzajach zajęć.

8. W ramach projektu przewidziana jest organizacja wycieczek edukacyjnych.

 

Zapraszamy wszystkich rodziców do zapoznania się ze szczegółami projektu!

 

regulamin

zal 1

zal2

zal2a

zal2b

zal3

zal4

zał. 5