INFORMACJA dotycząca wyników konsultacji społecznych projektu przyjęcia Programu Współpracy Gminy Pałecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zmianami ) na rok 2015

INFORMACJA

Dotycząca wyników konsultacji społecznych projektu przyjęcia  Programu Współpracy Gminy Pałecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zmianami ) na rok 2015.

  1. Konsultacje odbyły się w okresie od dnia 30.09.2014 roku do dnia 15.10.2014 roku.
  2. Podczas trwania konsultacji uczestniczyli członkowie zarządu:

– Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów ”Koło„ w    Pałecznicy .

– Strażackiego Klubu Sportowego „ISKRA”

– Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Pałecznica Muszelka

W okresie konsultacji nie zostały zgłoszone uwagi do projektu ,,Wieloletniego Programu Współpracy Gminy PAŁECZNICA  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 roku,  poz .1118), do podjęcia Uchwały Rady Gminy Pałecznicy na rok 2016”odnośnie współpracy Gminy Pałecznica z organizacjami pozarządowymi .

W trakcie konsultacji została  zgłoszona informacja odnośnie kontynuacji projektu pn.

„Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą  ośrodek wsparcia –klubu samopomocy„ na który zostanie ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych.

  1. Informacje sporządziła – Małgorzata Kura – inspektor

 

Pałecznica dnia 30.10.2014 r.