Informacja Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach

Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach informuje, że na terenie miejscowości Pałecznica, odbywają się działania realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Proszowicach zmierzające do zapobiegania wybrykom chuligańskim, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz zaśmiecania terenu. Szczególnym nadzorem objęto ulicę Strażacką w Pałecznicy, rejon przyległy do ulicy deptaka, plac zabaw oraz amfiteatr rejon sklepu przy Urzędzie Gminy.
W związku z powyższym, Policja apeluje o przestrzeganie porządku prawnego.