Informacja o szkoleniu dla Producentów Rolnych – 2 marca

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Proszowicach, informuje o szkoleniu dla Producentów Rolnych, które odbędzie się 2 marca o godz. 13:00 w sali nr 8 budynku Urzędu Gminy i Miasta Proszowice.

Tematem szkolenia, które poprowadzą pracownicy Biura Wsparcia Inwestycyjnego w Krakowie będą:

„Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej PROW 2014-2020 z działania: Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Obszary:

  • rozwój produkcji prosiąt,
  • rozwój produkcji mleka krowiego,
  • rozwój produkcji bydła mięsnego,
  • operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji,
  • wprowadzeniem innowacji,
  • zmianą profilu produkcji,
  • zwiększeniem skali produkcji,
  • poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

Czas trwania szkolenia ok. 2 godz.

ZAPRASZAMY!