Informacja o terminach walnych zebrań sprawozdawczych OSP z terenu Gminy Pałecznica