Informacja o zebraniach sprawozdawczych Wójta Gminy Pałecznica

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 15.10.2018 r. zebranie sprawozdawcze Wójta Gminy odbędzie się w Domu Ludowym w Lelowicach Kolonii o godzinie 18:00.

W kolejnych dniach tj.:

16.10.2018 r. – Niezwojowice, Dom Ludowy, godz. 18:00

17.10.2018 r. – Pieczonogi, Remiza OSP – godz. 18:00