Informacja – odpady komunalne

Wszystkie odpady zmieszane, które nie zostały odebrane z Państwa posesji w wyznaczonym terminie, zostaną odebrane dnia 16 sierpnia 2018 r.

W imieniu firmy odpowiedzialnej za odbiór odpadów – przepraszamy.