Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Proszowicach