INFORMACJA PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

„Pamiętajcie więc Państwo o bezpiecznym użytkowaniu ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych, urządzeń, o bezpiecznym transporcie, obsługiwaniu zwierząt i stosowaniu środków ochrony roślin.”

 

List_Prezes_KRUS (1)