INFORMACJA W SPRAWIE GRYPY PTAKÓW

W strefie zapowietrzonej czyli do 3 km od ogniska ptasiej grypy, w gospodarstwach rolników został policzony drób przez Służby Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Jeżeli Powiatowy Lekarz Weterynarii nie odnotuje kolejnego ogniska ptasiej grypy w strefie zapowietrzonej, to po upływie 30 dni Wojewoda Małopolski odwoła zarządzenie w sprawie zwalczania grypy ptaków.
Oznacza to, że rolnicy będą mogli wypuścić drób na wybieg, o czym będziemy informować na bieżąco.