Informacja z Urzędu Skarbowego w Proszowicach

e-Deklarację można złożyć również w Urzędzie Skarbowym w Proszowicach

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach informuje, iż do 30 kwietnia br w siedzibie tutejszego urzędu na Sali Obsługi Podatnika (parter) każdy może złożyć swoje zeznanie za 2014 rok przez internet. W tym celu zostało udostępnione specjalne stanowisko komputerowe.  W razie potrzeby pracownicy udzielą instruktażu i pomocy.

Aby wysłać zeznanie drogą elektroniczną  należy posiadać następujące dane:

-informacje od  płatników ( PIT-11,PIT-40, PIT-8C, PIT-40A/11A

-kwotę przychodu  wykazaną w zeznaniu za rok 2013

-kwoty przysługujących odliczeń

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach zachęca także do składania zeznań podatkowych za pośrednictwem strony:

www.e-deklaracje.gov.pl