Klub Dziecięcy

Projekt  pn. „Utworzenie klubu dziecięcego na terenie gminy Pałecznica” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

Uczestnikami projektu są rodzice, którym opieka nad dziećmi od 1 do 3 lat pomoże w powrocie na rynek pracy lub utrzymaniu się na nim. W klubie dziecięcym zapewniamy opiekę w godzinach od 7:00 do 17:00, gdzie organizowane są dla dzieci zabawy, zajęcia mające na celu wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju, wykonywane z dziećmi prace plastyczne rozwijające zainteresowania i talenty oraz nauka podstawowych zasad higieny. Zapewnione jest również wyżywienie dostarczane przez firmę cateringową.