Planowane

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na wniosek złożony przez Zarząd Dróg Powiatowych w Proszowicach wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. rozbudowa Gminnego Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica filia w Nadzowie – rozbudowa istniejącego Domu Ludowego w Nadzowie o zaplecze gospodarcze na dz. ewid. nr 372 w obrębie Nadzów, Gmina Pałecznica


Obwieszczenie w sprawie

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn. rozbudowa Gminnego Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica filia w Nadzowie


Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie odbudowy dróg gminnych


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie odbudowy dróg gminnych.Postanowienie – obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej o obsadzie tucznika 74,2 DJP, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 610 obręb 9 Pałecznica, gmina Pałecznica, powiat proszowicki, województwo małopolskie”

Obwieszczenia dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla odbudowy dróg gminnych:

Odbudowa drogi gminnej „Niezwojowice” (nr drogi 160156K, nr dz. ewid 282) w miejscowości Niezwojowice w km 0+700 – 0+900

Odbudowa drogi gminnej „Pieczonogi” (nr drogi 160602K, nr dz. ewid. 352, 353) w miejscowości Pieczonogi w km 0+000 – 0+800

Odbudowa drogi gminnej „ul. Zielona” (nr drogi 160166K, nr dz. ewid. 858, 580/4 i 580/10) w miejscowości Pałecznica w km 0+000-0+534 wraz z odbudową przepustu w miejscowości Pałecznica w km 0+430

Odbudowa drogi gminnej „Ibramowice” (nr drogi 160605K, nr dz. ewid. 213/3, 214/2, 210/1, 211/2) w miejscowości Ibramowice w km 2+650-3+200 wraz z odbudową przepustu nr dz. ewid. 212/6 w miejscowości Ibramowice w km3+165

Odbudowa drogi gminnej „Pałecznica – Pamięcice – Solcza – Niezwojowice” (nr drogi 160152K, nr dz. ewid. 876, 295, 347, 278/2) w miejscowości Pałecznica, Pamięcice, Solcza i Niezwojowice w km 6+586 – 7+125, 7+900-8+500 oraz 9+100-9+595 

– Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pałecznica,

– Odbudowa dróg gminnych Łaszów – Głupczów położonych na terenie Gminy Pałecznica.