Ulga w podatku rolnym z tytułu spełnienia obowiązku służby wojskowej

Podstawa prawna

Art.  13a ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm. ).

Zgodnie z art. 13a ustawy o podatku rolnym – przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych:

  • żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe,
  • osób spełniających zastępczą obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej
  • prowadzących te gospodarstwa bezpośrednio przed powołaniem do służby, stosuje się ulgę w podatku rolnym w wysokości 60%.

Przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych członków rodzin osób wymienionych wyżej, które bezpośrednio przed powołaniem do służby wojskowej pracowały w tych gospodarstwach, zamieszkiwały i nie osiągały przychodów z innych źródeł, stosuje się ulgę w podatku rolnym w wysokości 40%.

Przedmiotowe ulgi stosuje się od pierwszego dnia miesiąca, w którym osoba została powołana do służby wojskowej, do końca miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie z tej służby.
Powyższą ulgę stosuje się na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o zastosowanie ulgi w podatku rolnym z tytułu spełnienia obowiązku służby wojskowej
  • zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej
  • oświadczenie o zamieszkaniu w gospodarstwie podatnika bezpośrednio przed powołaniem do służby wojskowej
  • oświadczenie o nie osiąganiu przychodów z innych źródeł bezpośrednio przed powołaniem do służby wojskowej.