Wyrobienie dowodu osobistego po raz pierwszy (osoba pełnoletnia)