GOPS

   mgr Iwona Perkowska
p.o. Kierownik GOPS
(41) 38 48 234
perkowska.i@palecznica.pl
 


Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT PROSZOWICKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.
Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzimy także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

W II kwartale 2022r. w ramach działań z zakresu edukacji prawnej, przygotowaliśmy następujące materiały:

1.      E-BIULETYN z zakresu prawa pracy wydawany co kwartał

2.      WZORY DOKUMNETÓW PRAWNYCH z różnych dziedzin prawa do pobrania, przydatnych w pracy i w życiu codziennym, np. umowa kupna sprzedaży samochodu, formularz reklamacji, czynny żal, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie stosunku pracy itd.

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w/w materiałów na Państwa stronie internetowej, serwisach społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak by trafiły do możliwie największej liczby mieszkańców.

Materiały są dostępne również do pobrania na dedykowanej dla Powiatu internetowej, podstronie projektowej.

Ponadto zachęcamy do śledzenia:

naszego profilu na Facebooku, gdzie publikujemy m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych
i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na dedykowanej dla Powiatu podstronie projektowej


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy informuje, iż z dniem 31 maja 2022 zakończył realizację wypłaty świadczenia wychowawczego 500+

Wnioski 500+ od 1 czerwca 2022r. można składać w ZUS Wniosek o świadczenie wychowawcze i załączniki do wniosku można składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia, lub bankowości elektronicznej


W dniach 7-8 czerwca br. w formule online odbędzie się 14. Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci” organizowana przez Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

To największe w Polsce, coroczne wydarzenie poświęcone przeciwdziałaniu przemocy wobec niemowląt i dzieci do 6. roku życia.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Szczegółowy program konferencji dostępny jest na platformie edukacyjnej FDDS: https://edukacja.fdds.pl/mod/page/view.php?id=1257…

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja: https://edukacja.fdds.pl/course/index.php?categoryid=25… Konferencja współfinansowana w ramach projektu Family Skills Erasmus + (2020-1-IT02-KA204-079081)


Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz osób im najbliższych (także dla osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia) oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.
Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest sfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:

•    obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

•    zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

•    zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

•    upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,

•    promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,

•    informacja o Funduszu Sprawiedliwości

Bardzo prosimy Państwa o upowszechnienie poniższej informacji w Waszych środowiskach, stronach internetowych, by osoby pokrzywdzone oraz świadkowie, mogli otrzymać potrzebną pomoc

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?
ZADZWOŃ
+ 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
*    obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

*    zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

*    zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

*    upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,

*    promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,

*    informacja o Funduszu Sprawiedliwości

Odwiedź również nasze strony:
www.numersos.pl
www.pokrzywdzeni.online
www.swiadkowie.online
www.samobojstwo.online
www.przemoc.online
www.dla-dziecka.online


Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT PROSZOWICKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o umieszczenie przygotowanych przez nas materiałów na stronach internetowych, serwisach społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak aby informacja trafiła do możliwie największej liczby mieszkańców:

1. PLAKAT i INFORMATOR: prezentujące dostępność nieodpłatnych świadczeń ustawowych

3. E-BIULETYN: z zakresu prawa pracy wydawany co kwartał 

4. ARTYKUŁY TEMATYCZNE: z różnych dziedzin prawa

W/w materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu stronie internetowej, podstronie internetowej – podstrona dostępna w 3 wersjach językowych:         


Dodatkowo dla Uchodźców z Ukrainy przygotowaliśmy:

5. MODUŁ Z INFORMACJAMI PRAWNYMI: zawierający dane przydatne zarówno uchodźcom, jaki i udzielającym świadczeń w punktach – aktualizowane na bieżąco (dostępny TUTAJ)

6. INFORMATOR DOT. SYSTEMU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI: zawierający zasady i możliwości korzystania z punktów NPP i NPO przez uchodźców, wraz z odnośnikiem do strony rejestracji oraz wykazu wszystkich punktów w Polsce,   specjalizujących się w prawie cudzoziemców i gdzie udzielana jest nieodpłatna pomoc w j. ukraińskim, rosyjskim lub angielskim (wersja  dostępna TUTAJ  |  wersja  dostępna TUTAJ)

7. 10 E-PLANSZ EDUKACYJNYCH DOT. SYSTEMU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI: (wersja  dostępna TUTAJ  |  wersja  dostępna TUTAJ)

8. ANIMOWANY, EDUKACYJNY SPOT DOT. ZASAD KORZYSTANIA I ZAKRESU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI: lektor  + napisy  dostępny TUTAJ)


Ponadto zachęcamy do śledzenia:

naszego profilu na Facebooku, gdzie publikujemy m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawaSzczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na dedykowanej dla Powiatu podstronie projektowej


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy  poniżej udostępnia Państwu

ofertę wsparcia realizowanego przez fundację SEXED.PL

25 listopada nasza fundacja SEXED.PL uruchomiła antyprzemocową LINIĘ POMOCY SEXED.PL – specjalną linię telefonicznądla osób uwikłanych w przemoc w związkach i intymnych relacjach.

Pod numerem telefonu 720 720 020 osoby uwikłane w przemoc mogą otrzymać specjalistyczną pomoc i wsparcie psychologiczne. Nasze działania kierujemy do osób doznających przemocy, stosujących przemoc oraz świadków przemocy. 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 16-20 pod numerem 720 720 020 oraz na czacie na www.sexed.pl dużury pełnią psychologowie_żki, doświadczeni w przeciwdziałaniu przemocy i interwencji kryzysowej.

Nadzór nad linią pełni psycholożka i seksuolożka Anna Ciucias. Wsparcie jest anonimowe i bezpłatne, płaci się jedynie za koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Zależy nam, aby jak najwięcej osób, które mogło dowiedzieć się o naszym telefonie i z niego skorzystać, aby otrzymać doraźną pomoc i wsparcie.  Zachęcamy Państwa do informowania o naszej Linii Pomocy. 

Załączam materiały graficzne, którymi promujemy Linię Pomocy z naszym numerem telefonu. Zachęcamy do podawania ich dalej lub zamieszczenia ich w Państwa siedzibie. 

Linię pomocy SEXED.PL promujemy poprzez kampanię spotów filmowuch. 

W kampanię zaangażowali się znakomici aktorzy: Tomek Włosok, Jakub Gierszał, Julia Wieniawa, Marta Nieradkiewicz czy Masza Wągrocka. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem przemocy w związkach oraz zachęcenie ludzi do niesienia pomocy.

Kampanię filmową mogą Państwo obejrzeć pod tutaj:

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: https://sexed.pl/projekty/antyprzemocowa-linia-pomocy-sexed.plTydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

w Powiecie Proszowickim21 – 28 luty 2022 r.

To ogólnopolska kampania, w czasie której każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów i organizacji pozarządowych w całym kraju.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwemmazwrócić szczególną uwagę na potrzeby i prawa tych poszkodowanych.

Wiąże się także z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, który wprowadzono w Polsce ustawą z 12 lutego 2003 roku.

Ministerstwo Sprawiedliwości stale monitoruje sytuację osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz podejmuje działania na rzecz poprawy ich położenia. Organizatorzy tygodnia pomocy chcą umożliwić osobom pokrzywdzonym znalezienie profesjonalnego i adekwatnego wsparcia, a w rezultacie – zmianę sytuacji życiowej.

Również przy współpracy z Prokuraturą Rejonową dla Krakowa – Nowej Huty, Sądem Rejonowym dla Krakowa – Nowej Huty, PCPR w Proszowicach, Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach, Ośrodki Pomocy Społecznej w Powiecie Proszowickim                        i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, zapraszają osoby zainteresowane do skorzystania z bezpłatnej porady telefonicznej.

Poniżej harmonogram dyżurów telefonicznych:


Centrum Rozwoju Lokalnego wspólnie z psycholog Beatą Liwowską serdecznie zapraszają do udziału w webinarium „Wolni od uprzedzeń. Wolni od przemocy”, który jest swego rodzaju kontynuacją ogólnopolskiej konferencji o tym samym tytule zrealizowanej 25 listopada 2021. Podczas spotkania pani psycholog będzie prowadzić prelekcję opartą o pytania, które otrzymała w listopadzie w związku z uczestnictwem w konferencji. Podczas spotkania będzie możliwość zadawania pytań na żywo. 

Data: 10.02.2022r.

Godzina: 12:30 (spotkanie online będzie trwać około 60 minut)

Udział w spotkaniu jest darmowy! Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/Webinarium_Beata_Liwowska


Gminny Program Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy w 2022r.  jest w trakcie opracowywania monitoringu w/w Programu.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 07 lutego 2022 roku do 25 lutego 2022 wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Pałecznica mogą wziąć udział  w anonimowym badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie oraz stanu wiedzy na temat przemocy wśród mieszkańców z terenu Gminy Pałecznica. Ankiety dostępne są także w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy oraz można je wypełnić za pomocą kliknięcia w poniższy link:

Ankieta dla mieszkańców Gminy Pałecznica:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgdZpBfMJswmdTY5zd8-ThVRajpV54AK-hqUCNlTg8FEJI4g/viewform?usp=sf_link

Badanie profesjonalistów wsparcia społecznego na temat przemocy domowej w Gminie Pałecznica:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUjGJoZQhowB0VeScJ4z0B0QcQZVsDXDAIH_cA09xLGLPivA/viewform?usp=sf_link

Badanie młodzieży szkolnej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehol8FWplR-OIkIaIJdnaGUzggvKUzttMKg_mk6o2Vb3xt9w/viewform?usp=sf_link


Poniżej przestawiamy Państwu ofertę wsparcia kierowanego do mieszkańców powiatu proszowickiego w roku 2022 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                    w Proszowicach w ramach działalności OIK w Proszowicach oraz specjalistycznego poradnictwa.

Ponadto informujemy, iż w zakresie interwencji kryzysowej nadal funkcjonuje mieszkanie hostelowe OIK, usytuowane w Proszowicach. Mieszkanie przeznaczone jest dla rodziny (maksymalnie 4 osobowej) lub osoby samotnej.

Ponadto funkcjonuje całodobowy telefon interwencyjny 604 931 160. W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej świadczone jest specjalistyczne poradnictwo w formie konsultacji indywidualnych psychologicznych oraz pedagogicznych.

W ramach wsparcia grupowego realizowane są:

 1. grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
 2. grupa wsparcia dla młodzieży od 13 roku życia,
 3. warsztaty edukacyjne dla rodziców,
 4. warsztaty edukacyjno- rozwojowe dla dzieci i młodzieży.

Dla osób podejrzanych o stosowanie/ stosujących przemoc w rodzinie, realizowany jest program korekcyjno- edukacyjny.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy  poniżej udostępnia Państwu dane teleadresowe placówek udzielających wsparcia osobom i rodzinom, znajdującym się                      w trudnej sytuacji życiowej.

 1. Centrum Praw Kobiet oddział w Krakowie
 2. Dunajewskiego 5 31-133 Kraków

kom. 780-079-988

e-mail: cpk_krakow@cpk.org.pl

Godziny pracy sekretariatu: 10.00 – 18.00

Pomoc dla kobiet, których prawa są łamane, a w szczególności kobiet doświadczających różnych form przemocy, zawsze była i jest po dziś dzień najważniejszą częścią działalności Centrum Praw Kobiet. Zaczynałyśmy od pomocy prawnej, z czasem nasza oferta poszerzała się o inne formy pomocy… Obecnie, poza doradztwem prawnym i w zależności od lokalizacji: Warszawa, Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Toruń, Wrocław, Żyrardów ? obejmuje: pomoc psychologiczną, asystowanie kobietom w sądach i na policji, zapewnienie bezpiecznego schronienia, prowadzenie grup wsparcia i telefonu zaufania, a także pomoc socjalną i doradztwo zawodowe. W wybranych sprawach przedstawiamy także stanowiska Fundacji, piszemy pisma wspierające klientki i podejmujemy interwencje w różnych instytucjach. Jeśli to możliwe, staramy się także zapewnić klientkom pełnomocnika (wolontariat, pełnomocnik z urzędu lub odpłatny).

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe i chęć zapewnienia kobietom niezamożnym jak najszerszego dostępu do pomocy, Fundacja oferuje kobietom lepiej sytuowanym możliwość skorzystania z oferty odpłatnej pomocy prawnej i wsparcia psychologicznego. Uzyskane z niej dochody zasilają fundusz statutowy Fundacji i pomagają nam świadczyć nieodpłatną pomoc najbardziej potrzebującym.

Kobiety mogą korzystać w Centrum Praw Kobiet z długofalowej pomocy lub poprzestać na jednorazowej konsultacji, która pomoże im uporządkować swoją sytuację życiową i rozpoznać możliwości wprowadzenia w niej zmian. Większość naszych klientek to kobiety doświadczające różnych form przemocy. Pracujemy z nimi w oparciu o przekonanie, że kobiety są w stanie znaleźć w sobie siłę, aby same mogły uwolnić się z krzywdzących związków, w których są bite i maltretowane.

 1. Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień Wielicka 73, Kraków

Lekarz Roman Dudzik (Psychiatra)

Lekarz Zuzanna Karłowicz (Psychiatra)

NZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień Wielicka 73, Kraków

Oddział dzienny dla osób uzależnionych i ich rodzin Wielicka 73, Kraków

Poradnia antynikotynowa Wielicka 73, Kraków

Poradnia dla dorosłych dzieci alkoholików Wielicka 73, Kraków

Poradnia dla dzieci i młodzieży Wielicka 73, Kraków

Poradnia dla ofiar przemocy w rodzinie Wielicka 73, Kraków

Poradnia dla osób uzależnionych Wielicka 73, Kraków

 1. STOWARZYSZENIE DOBREJ NADZIEINZOZ DOBREJ NADZIEI
  e-mail: dobra_nadzieja@op.pl
  nzoz.sdn.org.pl

Jednostki lecznicze odwykowe wchodzące w skład NZOZ:

 1. Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
  ul. Batorego 3 i 5, 31 – 135 Kraków
  tel./fax. (12) 633 35 31

Rejestracja pacjentów: telefonicznie
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku: 8.00 – 19.00
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia
Sposób kwalifikacji do leczenia: spotkanie indywidualne z terapeutą
Przeciwwskazania do przyjęcia:

 • pacjent znajduje się pod wpływem alkoholu

Leczenie bezpłatne: Tak
Zakres działalności:

 • uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)
 • działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych
 • terapia indywidualna i grupowa współuzależnienia
 1. Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
  ul. Radomska 36, 31 – 435 Kraków
  tel./fax. (12) 418 18 52

Rejestracja pacjentów: telefonicznie
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku: 9.00 – 17.00
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia
Sposób kwalifikacji do leczenia: konsultacja diagnostyczna
Przeciwwskazania do przyjęcia:

 • pacjent znajduje się pod wpływem alkoholu

Leczenie bezpłatne: Tak
Zakres działalności:

 • uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)
 • działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych
 • terapia indywidualna współuzależnienia
 1. Stowarzyszenie Pomocna Dłoń

Jednostki lecznicze odwykowe wchodzące w skład:

 1. Poradnia Leczenia Uzależnień
  ul. Radzikowskiego 29, 31-315 Kraków
  tel. /fax. (12) 626 02 33
  e-mail: 
  radzikowskiego@pomocnadlon-krakow.pl
  www.pomocnadlon-krakow.pl

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku: 8.00 – 20.00

Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia, dokumentacja z poprzedniego leczenia odwykowego lub innego
Sposób kwalifikacji do leczenia: kwalifikacja na podstawie rozmowy przeprowadzonej z terapeutą  oraz konsultacji z lekarzem psychiatrą
Przeciwwskazania do przyjęcia:

 • każdorazowo i indywidualnie określane przez zespół leczący
 • pacjent znajduje się pod wpływem alkoholu

Leczenie bezpłatne: Tak
Forma udzielania świadczeń: stacjonarnie, online, telefonicznie
Zakres działalności:

 • uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)
 • działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych
 • terapia par dla osób z problemem uzależnienia w rodzinie
 • terapia indywidualna współuzależnienia
 • terapia grupowa współuzależnienia
 • terapia indywidualna DDA
 • grupa dla sprawców przemocy
 • grupa dla ryzykownie pijących
 • grupa wsparcia dla długotrwale bezrobotnych, uzależnionych od alkoholu podopiecznych MOPS w Krakowie
 • grupa wsparcia podtrzymująca efekty leczenia antyalkoholowego dla osób z podwójną diagnozą tj.  uzależnionych od alkoholu z współistniejącymi zaburzeniami w obrębie OUN
 • spotkania indywidualne dla pacjentów z uszkodzeniami w obrębię OUN podtrzymujące efekty leczenia odwykowego
 1. Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży   

Poradnia Leczenia Uzależnień dla Dorosłych

Poradnia Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży

 1. Śniadeckich 3, 31-531 Kraków

tel. 12/424-87-43

 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży ul. Józefa Babińskiego 29 – Budynek 5C (poziom -1 suteryna)

Rejestracja do Poradni (gabinet nr. 3) od poniedziałku do piątku pod nr tel : 12 65 24 500 lub tel. kom. 539-960-851 w godzinach pracy Poradni.

Godziny pracy Poradni:

poniedziałek od 07:30 do 15:00

wtorek od 07:30 do 15:00

środa od 08:00 do 20:00

czwartek od 07:30 do 20:00

piątek od 08:00 do 15:00

Kierownik:

lek. med. Dorota Wilanowska-Parda – specjalista psychiatra i psychiatra dzieci i młodzieży

 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

 przy Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

Poradnia jest obecnie jedyną Placówką świadczącą kompleksową opiekę psychologiczno-psychiatryczną w ramach umowy NFZ na terenie Nowej Huty. Świadczy swoje kompleksowe usługi dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. W jej ramach oferuje zarówno diagnostykę, jak i opiekę psychologiczną, a także konsultacje psychiatryczne. Ma dostęp do bazy laboratoryjnej Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy – nr rejestracji do Poradni to: +48 12 646 83 79

 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Batorego 5, Kraków

Lekarz Ryszard Zając (Psychiatra dziecięcy)

Prywatnie psychiatra :

Paweł Gałek Adres: Tenczyńska 6/2, 31-102 Kraków

Telefon: 694 524 175

Paweł TalingerAdres: Ernesta Cieślewskiego 7A/15, 31-467 Kraków

Telefon: 731 766 966

dr hab. n. med. Maciej PileckiAdres: Przedwiośnie 2a, 30-502 Kraków

Telefon: 660 753 432Informacja na stronę


Informacja na stronę

Obowiązek informacyjny


Drodzy rodzice, pamiętajcie o złożenie wniosku o świadczenie „500+”

W związku ze zmianami z ustalaniem okresu świadczeniowego w ramach programu „Rodzina 500+”, w tym roku konieczne jest złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze. – Drodzy rodzice, pamiętajcie – tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

– Rok 2021 oznacza zmiany związane z ustalaniem okresu świadczeniowego oraz terminem składania wniosków o świadczenie wychowawcze. Od tego roku prawo do świadczenia ustalane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. W związku z z tymi zmianami w ubiegłym roku nie było konieczne składanie wniosków. Drodzy rodzice, pamiętajcie, że w tym roku jest to konieczne – przypomina minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Wnioski o świadczenie wychowawcze online na nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+” można składać od 1 lutego br., z kolei nabór drogą tradycyjną rusza 1 kwietnia.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek online można złożyć w prosty sposób za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Empatia lub PUE ZUS. Droga tradycyjna oznacza osobistą wizytę w urzędzie lub wysłanie wniosku pocztą.

– Już wkrótce, bo 1 kwietnia, rozpocznie się nabór wniosków drogą tradycyjną. Ze względów bezpieczeństwa zachęcam jednak do korzystania z drogi elektronicznej, czyli bankowości elektronicznej, portalu Empatia oraz PUE ZUS. To naprawdę prosta i intuicyjna procedura, która nie tylko usprawni cały proces, ale przede wszystkim zagwarantuje bezpieczeństwo, które jest absolutnie bezcenne. Gorąco zachęcam do korzystania z drogi elektronicznej, to dużo szybsza i przede wszystkim bezpieczna opcja – zachęca minister Marlena Maląg.

Ważne terminy!

Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy poszukuje pracownika na stanowisko: ASYSTENT RODZINY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy informuje, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. poszukuje rodzin chętnych do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci tzw. rodziny wspierające.

Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci.

Pomoc może dotyczyć:

 • doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci,
 • organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami,
 • opieki i wychowywania dzieci a w tym: organizacja czasu wolnego dzieciom,
 • pomoc w nauce,
 • prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie – dom,
 • racjonalnego dysponowania budżetem,
 • kształtowanie i wypełnianie ról społecznych.

Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej:

Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej sporządzonej na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa.   

Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności.


Jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Przygotowany informator pomoże ci przygotować się na narodziny także nieuleczalnie chorego dziecka. Dowiesz się, jakie przysługują Ci:

prawa, badania, rodzaje wsparcia (zdrowotnego i socjalnego).

Gdzie jeszcze uzyskasz informację o uprawnieniach

Potrzebne informacje otrzymasz:

-w przychodni,

– w szpitalu,

– w ośrodkach pomocy społecznej,

– w instytucjach wsparcia rodziny,

– od asystenta rodziny.

Kto może skorzystać z uprawnień:

 -każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),

– rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:

ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,

– kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,

– kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,

– kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:

poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka niezdolnego do życia,

urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Jak skorzystać z uprawnień

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego1), który:

 • posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Ponadto, zaświadczenie wydane przez:

 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii,
 • specjalistę w dziedzinie pediatrii,

uprawnia dzieci do 18 r. ż.2) do:

 • skorzystania z wyrobów medycznych, na zasadach określonych w ustawie „Za życiem”,
 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Pamiętaj też o tym, że każda kobieta w ciąży ma prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Oznacza to, że:

 • świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia,
 • jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących,
 • w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Dokumentem potwierdzającym powyższe uprawnienia dla kobiet w ciąży jest:

 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciążę wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pacjentki.

Ważne: wszystkie kobiety w trakcie ciąży mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co przysługuje kobiecie oczekującej dziecka, dowiesz się z informatora Ministerstwa Zdrowia  „Ciąża i Poród”, który dostępny jest na stronie www.mz.gov.pl w zakładce „Zdrowie i profilaktyka” – „Zdrowie matki i dziecka”.

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny

Asystent nie tylko odpowie na wszystkie twoje pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach. Asystent pomoże Ci także rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Asystent rodziny:

 • udzieli informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
 • będzie mógł Ciebie reprezentować przed instytucjami i urzędami,
 • udzieli wsparcia psychologicznego,
 • udzieli pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych udzieli pomocy prawnej, 
 • będzie Cię wspierał w realizacji codziennych obowiązków.

Gdzie możesz się zgłosić się po pomoc asystenta rodziny

Asystent rodziny, jest zatrudniony w jednostkach organizacyjnych systemu wspierania rodziny lub w instytucjach pozarządowych działających na zlecenie samorządu gminy.

Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:

 • doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,
 • poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,
 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
 • pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,
 • nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
 • doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,
 • informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 • pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
 • pomoc w zakresie możliwości  podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy.

Ze wsparcia  asystenta rodziny możesz skorzystać w każdej sytuacji, gdy wyrazisz taką wolę. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do gminy.

W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „Za życiem” nie jest stosowana procedura wymagająca m.in. przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Z jakich uprawnień możesz skorzystać dodatkowo:

 1. Okres okołoporodowy
 • badania, które wykrywają potencjalne nieprawidłowości w ciąży (diagnostyka prenatalna),
 • od 4 do 9 dodatkowych wizyt położnej w opiece nad dzieckiem (tzw. wizyty patronażowe) oraz większa ilość wizyt poradnictwa edukacji przedporodowej. Od 21 tygodnia ciąży do rozwiązania, położne przygotowywać będą kobiety do porodu i rodzicielstwa. Edukacja przedporodowa dotyczyć będzie porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa,
 • poród w szpitalu na najwyższym specjalistycznym poziomie (III poziom referencyjny) – zgodnie ze wskazaniami lekarskimi,
 • koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, zwłaszcza w ciąży powikłanej. Podczas porodu i połogu kobieta będzie miała zapewnioną opiekę położniczą, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne, zgodnie ze standardami opieki położniczej nad ciążą i ciążą patologiczną. Noworodek będzie mieć zapewnioną opiekę neonatologiczną,
 • wsparcie kobiety karmiącej piersią (poradnictwo laktacyjne), zwłaszcza, jeśli dziecko urodziło się przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub ważyło w chwili porodu poniżej 2500 gramów.
 1. Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością
 • porady jak pielęgnować i wychowywać dziecko,
 • pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej,
 • pomoc psychologiczna dla rodziców,
 • rehabilitacja lecznicza,
 • wyroby medyczne, takie jak pieluchomajtki, cewniki, protezy – na podstawie zlecenia upoważnionej osoby,
 • zakup leków poza kolejnością,
 • opieka nad dzieckiem na czas urlopu bądź odpoczynku (tzw. opieka wytchnieniowa). Rodzicom oraz opiekunom przysługuje do 120 godzin takiej opieki. Będzie ona zapewniona:
  • w dziennych ośrodkach wsparcia – placówkach całodobowych,
  • w placówkach systemu oświaty (np. szkołach),
  • w ramach umowy z organizacją pozarządową na opiekę nad dzieckiem – również indywidualną,
  • przez udział osoby niepełnosprawnej w różnych formach wypoczynku zorganizowanego,
 • opieka poprawiająca jakość życia osób w ostatniej fazie choroby (opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach domowych lub stacjonarnych),
 • kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne,
 • inne świadczenia wspierające rodzinę, w tym pomoc prawna (prawa rodzicielskie i uprawnienia pracownicze),
 • informacje o innych formach wsparcia zawartych w ustawie „Za życiem”.
 1. Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł

Komu przysługuje

Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

 • zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna),

Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.

 • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.

Kiedy złożyć wniosek

Złóż wniosek o wypłatę świadczenia do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzieli Państwu asystent rodziny.Zapytanie ofertowe – węgiel 2020

Zapytanie ofertowe – węgiel 2020


Zapytanie ofertowe – węgiel

Zapytanie ofertowe – węgiel 2019ZAPYTANIE OFERTOWE
na okoliczność prowadzonego sondażu rynku celem udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

Zapytanie ofertowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W dniu 1 października 2008 roku  weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. nr 192 poz. 1378).

Świadczenie Alimentacyjne przysługuje na podstawie ustawy „pomoc osobom uprawnionym do alimentów”

Świadczenie przysługuje:

 • na dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.
 • na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat.
 • na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się   ono szkole lub szkole wyższej.
 • na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.

Przyznanie prawa do świadczenia uwarunkowane jest spełnieniem kryterium dochodowego określonego jako miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekraczający 725 zł.(art. 9 ust. 2)

Fundusz alimentacyjny nie przysługuje jeżeli osoba uprawniona: (art. 10 ust. 2)

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo jest w rodzinie zastępczej
 • jest pełnoletnia i posiada własne dziecko
 • zawarła związek małżeński

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, nie więcej jednak niż 500zł. (art. 10 ust. 1)

Wniosek z funduszu alimentacyjnego składa się:

bezpośrednio w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie albo w ośrodku pomocy społecznej, jeżeli w danej gminie ośrodek realizuje świadczenia z FA.

Do wniosku należy dołączyć (art. 15 ust. 4)

 1. zaświadczenie o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny z roku poprzedzającego okres świadczeniowy (obecnie jest to rok 2007);
 2. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
 3. dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej;
 4. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji;
 5. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 6. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
 7. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
 8. zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;
 9. informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

a) brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

b) brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą

Prawo do świadczenia z Funduszu alimentacyjnego przyznaje się na okres świadczeniowy   tj. od 1 października do 30 września następnego roku.

Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje się: (art. 21ust. 1 pkt. 1,2,3)

 • gdy uprawniony odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie wyjaśnień mający wpływ na prawo do  świadczeń
 • odmówi udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzieli inf. Nieprawdziwych
 • nie podejmie świadczeń przez trzy kolejne miesiące

W przypadku gdy osoba uprawniona albo przedstawiciel osoby uprawnionej udzieli informacji o których mowa wyżej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się od miesiąca , w którym wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu świadczeniowego, o ile osoba uprawniona nadal spełnia warunki do ich otrzymywania (art. 21ust. 2).

Świadczenia rodzinne

System świadczeń rodzinnych funkcjonuje na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz.992 z póż. zm.)

Świadczeniami rodzinnymi są:
• zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

DODATKI

 • z tytułu urodzenia dziecka
 • korzystania z urlopu wychowawczego
 • samotnego wychowania dziecka
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • rozpoczęcia roku szkolnego
 • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania
 • wielodzietności
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe

Zasiłek Rodzinny

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Świadczenia opiekuńcze

Świadczeniami opiekuńczymi są:

Zasiłek pielęgnacyjny

Świadczenie pielęgnacyjne

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Fundusz alimentacyjny

[showlist catid=”5″lenght=””listclass=”” excwrpt=”true” wrapper=””wrapper=”” wrapperclass=””]

[showlist catid=”20″lenght=””listclass=”” excwrpt=”true” wrapper=””wrapper=”” wrapperclass=””]