Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Przysługuje w wysokości 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.