Projekt – AKTYWNI DO CELU

aktywni

Zapraszamy chętnych do udziału w projekcie :

 „Aktywni do celu” Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w Gminie Pałecznica, realizowanego przez Gminę Pałecznica / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy       w ramach:  9 Osi Priorytetowej  Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

aktywni1

W ramach realizacji projektu zapewniamy szeroki zakres wsparcia m.in.:

 • wsparcie psychologa
 • wsparcie specjalisty ds. wykluczenia cyfrowego
 • wsparcie doradcy zawodowego
 • wsparcie prawnika
 • warsztaty kompetencji
 • szkolenia
 • staże
 • inne formy wsparcia.

Nabór na stanowiska w roku 2016:

 1. KIEROWNIK / KOORDYNATOR PROJEKTU
 2. DORADCA ZAWODOWY
 3. PSYCHOLOG
 4. SPECJALISTA DO SPRAW ŚCIEŻKI INTEGRACJI
 5. PROWADZĄCY GRUPĘ WSPARCIA
 6. FIZJOTERAPEUTA
 7. INFORMATYK
 8. PRAWNIK

Nabór na stanowiska w roku 2017:

 1. DORADCA ZAWODOWY
 2. PSYCHOLOG
 3. SPECJALISTA DO SPRAW ŚCIEŻKI INTEGRACJI
 4. PROWADZĄCY GRUPĘ WSPARCIA
 5. PROWADZĄCY PEDAGOGIZACJĘ
 6. INFORMATYK