Kanonizacja papieży: Jana Pawła II i Jana XXIII

27 kwietnia – w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, będziemy świadkami kanonizacji bł. Jana Pawła II – papieża Polaka oraz Jana XXIII – papieża pochodzenia włoskiego.

Jan Paweł II, posłany do wszystkich ludzi dobrej woli, a przede wszystkim do wierzących, przez prawie 27 lat prowadził kościół nauczając, wskazując, upominając się o wszelkie dobro, które na ziemi wciąż jest zagrożone. Wybrany na papieża 16 października 1978 roku – zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Tłumy ludzi na całym świecie gorąco modliły się w czasie jego odchodzenia do wieczności. Po jego śmierci wszyscy wołali: „święty natychmiast”. W dniu 1 maja 2011 roku papież Benedykt XVI ogłosił go błogosławionym. Chcemy wyrazić wdzięczność, że przyszło nam żyć w czasie pontyfikatu wielkiego Polaka – Jana Pawła II. To on zmienił bieg historii, oblicze świata i miliony ludzkich serc. Niech nadal będzie dla nas autorytetem moralnym i przewodnikiem duchowym. Razem z papieżem Polakiem będzie kanonizowany papież pochodzenia włoskiego – Jan XXIII, który urodził się w 1881 roku a zmarł w 1963. Papież Jan XXIII uchodzi za jednego z najwybitniejszych papieży w dziejach Kościoła. Znany głównie jako inicjator soboru watykańskiego II – „Dobry papież” jak go nazywano był przede wszystkim człowiekiem pełnym osobistego uroku, skromności i pokory, znanym z doskonałego poczucia humoru. Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym 3 września 2000 roku.

Niech nowi święci będą dla wszystkich wezwaniem do osobistej, duchowej pracy nad sobą. Niech ten dzień będzie dla wszystkich Polaków szczególną okazją do wdzięczności za dar nowych świętych.

Ks. Marian Fatyga                                                                        27 kwietnia 2014 rok