Klub dziecięcy w Ibramowicach

Informujemy, że od 07 do 24 stycznia 2020 r. ruszyła dodatkowa rekrutacja do Klubu dziecięcego realizowanego w ramach projektu pn. „Utworzenie klubu dziecięcego na terenie gminy Pałecznica”. Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej lub w biurze projektowym w  budynku Klubu Dziecięcego Ibramowice 43.
Regulamin Rekrutacji

Załącznik nr 1 – formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 – oświadczenie o zamieszkaniu

Załącznik nr 3 – oświadczenie o posiadaniu statusu osoby pracującej przebywającej na urlopie macierzyńskim-rodzicielskim

Załącznik nr 4 – oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej biernej zawodowo

Załącznik nr 5 – oświadczenie o posiadaniu statusu osoby pracującej

Załącznik nr 6 – oświadczenie o zamieszkaniu

Załącznik nr 7 – oświadczenie o objęciu opieką żłobkową

Załącznik nr 8 – oświadczenie o wielodzietności

Załącznik nr 9 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Załącznik nr 10 – oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych