Konkurs Wójta Gminy Pałecznica na NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

W związku ze zbliżającymi się obchodami Świąt Wielkanocnych
Wójt Gminy Pałecznica – Marcin Gaweł,
zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich oraz OWS
do udziału w konkursie na:

NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza okazję do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa są załącznikami znajdującymi się poniżej:

REGULAMIN KONKURSU WÓJTA GMINY PAŁECZNICA

KARTA ZGŁOSZENIOWA -KONKURS PALM