Łańcuszek infrastrukturalny

Ulewne deszcze → rzeki płynące ulicami → uszkodzona nawierzchnia → konieczność remontu… Taki łańcuszek zdaje się powtarzać praktycznie co roku. Jedynym jego plusem wydaje się to, że ostatecznie prowadzi do poprawy jakości infrastruktury drogowej.

W wyniku ulew w 2008 r. uszkodzone zostało wiele dróg gminnych,  w tym dwie poważnie  – ul. Francuska w Pałecznicy oraz droga w Czuszowie. Prace remontowe, prowadzone od kilku miesięcy,  zostały zakończone.

Remontu po obfitych deszczach w 2008 r. wymagał przede wszystkim 500-metrowy odcinek ul.Francuskiej oraz 300-metrowy fragment drogi w Czuszowie (do p. Dyducha).

Prace remontowe, w czerwcu tego roku, rozpoczęły dwie firmy budowlane: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych, Miechów oraz „PROBUD” Zakład Usług Budowlano-Projektowych. Spółdzielnia Rzemieślnicza, Proszowice. Na obu modernizowanych odcinkach położono warstwę jezdną z asfaltobetonu, utwardzono też pobocza i zjazdy gospodarcze.

Łączny koszt obu inwestycji to ponad 190 tys. zł. 80% kosztów zadania pokryto dzięki dotacji z budżetu państwa.