Liturgiczne wspomnienie św. Floriana – patrona strażaków (4 maja)

Patron strażaków żył w latach 250-304. Jego życie przypadło na okres prześladowań chrześcijan. W młodym wieku został powołany do armii cesarza rzymskiego Dioklecjana. W roku 304 poniósł śmierć męczeńską. Zginął w nurtach rzeki Enns na terenie dzisiejszej Austrii. W roku 1148 biskup Modeny na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego sprowadził relikwię św. Floriana do Krakowa. W dzielnicy Krakowa Kleparz znajduje się kościół pw. św. Floriana, fundacji biskupa krakowskiego Getki, gdzie według legendy zatrzymały się konie wiozące relikwię św. na Wawel. Konie tak długo nie chciały się ruszyć z miejsca aż zadecydowano o wybudowaniu świątyni.

W naszej ojczyźnie utrwaliła się piękna tradycja, dzięki zaangażowaniu się straży pożarnej w wiele inicjatyw o wymiarze lokalnym i ogólnonarodowym. Mieszkańcy zarówno miast jak i wsi rozsianych po całym kraju, szczególnie w tym dniu, wyrażają wdzięczność wszystkim strażakom.

Ratowanie ludzkiego życia i mienia, przy jednoczesnym narażaniu samego siebie na duże niebezpieczeństwo jest autentycznym i bardzo konkretnym wyrazem miłości do drugiego człowieka. Można nawet powiedzieć, że strażacy są oddanymi współpracownikami aniołów stróżów. Przybywają z pomocą tam, gdzie grozi niebezpieczeństwo. Akcje ratownicze są często walką ze śmiercionośnym żywiołem lub skutkami najróżniejszych wypadków. W takich momentach bardzo wyraźnie widać bezbronność człowieka w obliczu nieprzewidzialnych zdarzeń losowych. Odwagą i konsekwencją charakteryzował się św. Florian. Taką też musza się wykazywać strażacy narażając swoje życie dla innych.

W dniu ich patronalnego święta, chylimy czoło przed wszystkimi strażakami, którzy dziś pod hasłem: „Bogu na chwałę – ludziom na ratunek” czuwają nad życiem i mieniem ludzkim. W liście apostolskim przesłanym z okazji 800-lecia parafii św. Floriana w Krakowie na Kleparzu tak napisał św. Jan Paweł II: „ Św. Florian stał się dla nas wymownym znakiem szczególnej więzi Kościoła i narodu polskiego i stolicą chrześcijaństwa. Trzeba podkreślić, że św. Florian jest od wieków czczony w Polsce jako patron strażaków, więc tych, którzy wierni przykazaniu miłości i chrześcijańskiej tradycji niosą pomoc bliźniemu w obliczu zagrożenia klęskami żywiołowymi „ .

Skalbmierz, 3 maja 2015 rok

Ks. Marian Fatyga